REAL SPEKTRUM - Design časopisu

Na konci roku 2014 jsme navrhli nový design časopisu "News", pro který jsme i zároveň nafotili výrazové fotografie makléřů. News nyní vychází 9× ročně - provádíme taktéž jeho DTP zpracování a předtiskovou přípravu.

Design časopisu Design časopisu Design časopisu Design časopisu Design časopisu Design časopisu