LYNX Něco navíc

Grafický návrh, 3D modelace, střih reklamního spotu