Grafické návrhy a DTP REAL SPEKTRUM

Na konci roku 2015 jsme navrhli nový design novin „BUSINESS & INVESTICE“.
Noviny nyní vychází 4× ročně – provádíme taktéž jeho DTP zpracování a předtiskovou přípravu.