Kampaně VOLKSBANK

Direct mail pro výhodné financování nákupu půdy formou skládané mapy.