Kampaně LYNX

Grafický a ideový návrh kampaně na počítače LYNX