Česká pojišťovna Kampaně

Ukázky ideových a grafických nápadů z kampaní pro Českou pojišťovnu.