Kampaně LD SEATING

Grafický a ideový návrh kampaně.