DROPZONE Loga

Logo pro firmu zabývající se seskoky padákem.