Grafické návrhy a DTP IMPERA

Grafický návrh logotypu d’Elvert vychází ze spojení dvou prvků – písmena E v názvu a samotného architektonického půdorysu otevřeného vnitrobloku. Tento grafický prvek pak ohraničuje název a je i dalším prvkem ve vizuální komunikaci.