Kampaně MQI BRNO

Grafický a ideový návrh kampaně.