FASTER CZ Loga

Radikální redesign logotypu a corporate identity včetně doplňkové grafiky vycházející z principu binárního kódu (01010001110).