Grafické návrhy a DTP Supellex

Poděkování za spolupráci formou nabídkového prospektu s dárky a luxusní dovolenou.