Grafické návrhy a DTP Supellex

Celopolep tramvají v Brně a Plzni pro společnost Supllex.