Grafické návrhy a DTP Templářské sklepy Čejkovice

Grafická úprava a sazba, doprovodné texty i fotografie každoročního magazínu.