Grafické návrhy a DTP

Grafika a sazba výroční zprávy Kordis JMK za rok 2021.